VISION

Premier hospitality education institute balancing international standard and Thai values

MISSION

Develop people’s talents and competencies for a successful career in the hospitality business at all levels

ข่าวประชาสัมพันธ์

Coding
หากคุณป็นชาว Salmon Lover ต้องห้ามพลาดหลักสูตรนี้ !! "Salmon Dishes"

หากคุณป็นชาว Salmon Lover ต้องห้ามพลาดหลักสูตรนี้ !! "Salmon Dishes"

Coding
บริหารจัดการธุรกิจโรงแรม 2021 อย่างมืออาชีพต้องทำอย่างไร! หาคำตอบได้ใน "การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 20"

บริหารจัดการธุรกิจโรงแรม 2021 อย่างมืออาชีพต้องทำอย่างไร! หาคำตอบได้ใน "การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 20"

Coding
เคล็ดลับในการเอาชนะใจลูกค้าและชนะคู่แข่งในธุรกิจงานจัดเลี้ยง พบกับหลักสุูตร "การขายและการบริหารงานจัดเลี้ยงและงานจัดประชุม"

เคล็ดลับในการเอาชนะใจลูกค้าและชนะคู่แข่งในธุรกิจงานจัดเลี้ยง พบกับหลักสุูตร "การขายและการบริหารงานจัดเลี้ยงและงานจัดประชุม"

Coding
สัมผัสวิถีไทย สัมผัสอาหารไทยดั้งเดิม กับหลักสูตร " Professional Thai Cooking Program "

สัมผัสวิถีไทย สัมผัสอาหารไทยดั้งเดิม กับหลักสูตร " Professional Thai Cooking Program "

Coding
โอกาสสุดท้าย..ก่อนเปิดอบรม..เป็นแม่บ้านในการทำงานกับโรงแรม รีสอร์ทอย่างมืออาชีพ เรียนรู้ในหลักสูตร "การจัดการงานแม่บ้านสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท (ระดับปฏิบัติการ)"

โอกาสสุดท้าย..ก่อนเปิดอบรม..เป็นแม่บ้านในการทำงานกับโรงแรม รีสอร์ทอย่างมืออาชีพ เรียนรู้ในหลักสูตร "การจัดการงานแม่บ้านสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท (ระดับปฏิบัติการ)"

Coding
สาวกปลาดิบต้องร้องว้าว... ให้คุณได้แล่ปลาแซลมอนสดๆยกตัวไปกับหลักสูตร “Salmon Filleting and Cooking”

สาวกปลาดิบต้องร้องว้าว... ให้คุณได้แล่ปลาแซลมอนสดๆยกตัวไปกับหลักสูตร “Salmon Filleting and Cooking”

Coding
การเข้าสังคมแบบมืออาชีพ (Social Manners) เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเป็นเลิศ เสริมสร้างความมั่นใจ ให้คุณสามารถเข้าสังคมได้อย่างมืออาชีพ

การเข้าสังคมแบบมืออาชีพ (Social Manners) เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเป็นเลิศ เสริมสร้างความมั่นใจ ให้คุณสามารถเข้าสังคมได้อย่างมืออาชีพ

Coding
ธุรกิจโรงแรมทั่วภาคใต้หลังโควิด...บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ!!! พบกันในหลักสูตร "การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร(ภาคพิเศษ)/2564"

ธุรกิจโรงแรมทั่วภาคใต้หลังโควิด...บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ!!! พบกันในหลักสูตร "การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร(ภาคพิเศษ)/2564"

Coding
รสชาติแบบต้นตำรับ ที่ใคร ๆ ก็อยากลิ้มลอง กับ หลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับ

รสชาติแบบต้นตำรับ ที่ใคร ๆ ก็อยากลิ้มลอง กับ หลักสูตรการประกอบอาหารญี่ปุ่นต้นตำรับ

Coding
หลักสูตร Advanced Bakery ร่วมสร้างสรรค์เมนูเบเกอรี่ สู่การต่อยอดธุรกิจ !!!

หลักสูตร Advanced Bakery ร่วมสร้างสรรค์เมนูเบเกอรี่ สู่การต่อยอดธุรกิจ !!!

Coding
บริหารจัดการธุรกิจโรงแรม 2021 อย่างมืออาชีพต้องทำอย่างไร! หาคำตอบได้ใน "การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 20"

บริหารจัดการธุรกิจโรงแรม 2021 อย่างมืออาชีพต้องทำอย่างไร! หาคำตอบได้ใน "การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 20"

Coding
บริหารจัดการธุรกิจโรงแรมหลังโควิด...จะรอดและไปต่ออย่างไร!!! หาคำตอบได้ใน "การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร(ภาคพิเศษ)/2564"

บริหารจัดการธุรกิจโรงแรมหลังโควิด...จะรอดและไปต่ออย่างไร!!! หาคำตอบได้ใน "การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร(ภาคพิเศษ)/2564"

Intranet Dusit Thani College